1
Výběr nemovitosti

Jakmile je vybrána požadovaná nemovitost, zaplatí se rezervační poplatek ve výši 1500-5000 € za rezervaci nemovitosti podle typu a ceny nemovitosti.

  • Naši právníci zkontrolují všechny doklady o nemovitosti a připravují předběžnou smlouvu
  • Do jednoho měsíce od jejího podpisu je zaplacena první splátka, která obvykle činí 30% hodnoty nemovitosti / procentní sazba se liší podle toho, zda je nemovitost dokončena nebo je ještě nedostavena.
  • Po splacení všech splátek za nemovitost je nemovitost převedena u notáře na nového vlastníka a vydává se notářský akt (list vlastnictví).

Při koupi nemovitosti ve fázi výstavby se vystavuje notářský akt/list až po dokončení stavby.

Osoby, které kupují nemovitosti v Bulharsku, potřebují pas nebo občanský průkaz totožnosti.

Všechny ostatní dokumenty jsou vystaveny, u notáře.

Při prodeji majetku je vyžadován souhlas manžela/ky, jestli prodávaná nemovitost byla zakoupena za právoplatným manželství. To lze provést jak osobně, tak prostřednictvím plné moci od manžela/ky.

Podle bulharské legislativy, jestli nemovitost byla nabyta jedním z manželů v období právoplatným manželským vztahů, automaticky je nemovitost ve vlastnicství obou manželů bez ohledu kdo je zapsán jako vlastník v listu vlastnictví.

Při nákupu nemovitosti je potřeba vyplnit 2 deklarace, které jsou dané zákonem.

  1. Prohlášení o rodinném stavu aby bylo zřejmé jestli kupec je v právoplatném manželském vztahu či nikoliv.
  2. Prohlášení o peněžním původu které deklarujete původ finančních prostředků se kterými nemovitost kupujete (např. soukromé úspory, výdělky z byznysu atd. kvůli praní špinavých peněz, podmínka daná ze směrnice EU,( to jsou pouze formality, nemusíte se obávat, že musíte ponechat prohlášení potvrzující svůj příjem).
2
Předběžná smlouva

Předběžná smlouva o prodeji nemovitosti je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Stanovuje podmínky mezi stranami, stanovuje termíny pro všechny splátky a celkovou splatnost nemovitosti. Údaje prodávajícího a kupujícího, údaje o nemovitosti, cenu atd. Zpravidla nemusí být notářsky ověřena. Předběžná smlouva obsahuje všechny prvky konečné smlouvy Notářského aktu .

Předběžná smlouva zavazuje obě strany v budoucnu uzavřít konečnou smlouvu – notářskou listinu, která převede vlastnictví nemovitosti na nového majitele. Předběžná smlouva musí být nutně písemná, není podmínkou být notářem ověřena, ale má právní sílu.

3
Notářský akt / listina

Jedná se o konečnou smlouvu o koupi a prodej nemovitosti. Jakmile prodávající obdrží kupní ceny za prodávanou nemovitost ze strany kupujícího, notář provede Notářský převod majetku na nového vlastníka, to se odehrává před notářem po předem stanoveném dnu a čas a předložení návrhu notářské listiny a všechny potřebné dokumenty ze strany advokátem, který zastupuje kupujícího .

Samotná notářská listina je obdržena do 7 pracovních dnů od data, kterým byla zapsána na nového majitele. V době notářského převodu jsou rovněž zaplaceny všechny daně a poplatky ze strany kupujícího.

Podle bulharských právních předpisů je nutno do dvou měsíců od obdržení notářského zápisu do katastru nemovitostí zaregistrovat nemovitost v územní daňové inspekci.

Porovnání

ZADEJ HLEDANÉ SLOVO